The Box Company - Event Ontwerp

Opdrachtgevers: Eiffel, AFB International en The Box Company

The Box Company verzorgt originele teambuilding­acti­vi­tei­ten voor grote groepen (tot 2.000 personen) waarbij uitdaging, competitie, spanning en lol de basiswaarden zijn van iedere beleving.


AFB International (2016)

Voor het event van AFB International heb ik 11 customized vragenkaarten ontworpen die passen binnen de huisstijl van AFB International.


Eiffel (2015)

Voor het event van Eiffel heb ik o.a. een krant ontworpen met aanwijzingen voor één van de customized vragenkaarten.